x AIIMS PATNA

Enquiry: 0612-2451070


AIIMS PATNA FACULTY

LOGO DEPARTMENT FACULTY NAME CHECK CV


Anesthesiology

Dr. Umesh Kumar Bhadani
Dr. Nishant Sahay
Dr. Chandni Sinha
Dr. Om Prakash Sanjeev
Dr. Abhyuday Kumar
Dr. Ajeet Kumar
Dr. Poonam Kumari
Dr. Shagufta Naaz
Dr. Rajnish Kumar

--
--

--
--
--
--
--
--


Anatomy

Dr. Padamjeet Panchal
Dr. Sunita Nayak
Dr. Binita Chaudhary
Dr. Ashutosh Kumar
Dr. Sanjib Kumar Ghosh
Dr. Adil Asgar

--
--
--
--
--
--
Biochemistry


Dr. Sadhana Sharma
Dr. NC Chandra
Dr. Mala Mahto
Dr. Sushil Kumar
Dr. Ayan Banerjee
Dr. Bandana Kumari
Dr. Akash Bansal--
--

--
--
--
Burns and Plastic Surgery


Dr. Veena Kumari
Dr. Ansarul Haq--
Community Medicine


Dr. Neeraj Agarwal
Dr. CM Singh
Dr. Pragya Kumar
Dr. Sanjay Pandey
Dr. Alok Ranjan
Dr. Abhishek Mishra
Dr. Samshad Ahmad


--
--
--
--

--
--
CTVS


Dr. Sanjeev Kumar


--
Dentistry


Dr. Sailesh Kumar Mukul


Dermatology, STD & Leprosy


Dr. Rajesh Sinha


Forensic Medicine & Toxicology


Dr. Binay Kumar
Dr. Ashok Kumar Rastogi
Dr. Amit Patil


--
--
--
Gastroentrology (Medical)


Dr. Ramesh Kumar


Gastroenterology (Surgical)


Dr. Kunal Parasar
Dr. Utpal Anand


--
--
General Medicine


Dr. Ravi Kirti
Dr. Anjani Kumar
Dr. Divendu Bhushan
Dr. Shyama--
--
--
General Surgery


Dr. Manoj Kumar
Dr. Prashant Kumar Singh
Dr. Anil Kumar
Dr. Surya Vikram
Dr. Manoj Kumar


--
--

--
--
Microbiology


Dr. Sushmita Das
Dr. Vinod Kumar Pati
Dr. Asim Sarfaraz


--
--
--
Obstetrics & Gynecology


Dr. Hemali Heidi Sinha
Dr. Mukta Agarwal
Dr. Monika Anant
Dr. Anita Paswan
Dr. Sangam Kumari
Dr. Nimisha Agrawal


--

--
--
--
--
Orthopedics


Dr. Anup Kumar
Dr. Sudeep Kumar
Dr. Prabhat Agarwal


--
--
--
Otorhinolaryngology (ENT)


Dr. Kranti Bhavana
Dr. Bhartendu Bharti--
Pediatrics


Dr. Lokesh Tiwari
Dr. Pratap Patra
Dr. Arun Prasad
Dr. Pradeep Kumar--
--
--
Pediatric Surgery


Dr. Bindey Kumar
Dr. Amit Kumar Sinha


--
--
Pathology & Laboratory Medicine


Dr. Ajit Kumar Saxena
Dr. Punam Prasad Bhadani
Dr. Ruchi Sinha
Dr. Meenakshi Tiwari
Dr. Shreekant Bharti
Dr. Rakesh Kumar Gupta
Dr. Surabhi
Dr. Tarun Kumar


--
--
--

--
--
--
--
Pharmacology


Dr. Prem Prakash Gupta
Dr. Pramod Kumar Manjhi


--
--
Physical Medicine & Rehabilitation


Dr. Sanjay Pandey


--
Physiology


Dr. Ramji Singh
Dr. Tribhuwan Kumar
Dr. Kamlesh Jha
Dr. Yogesh Kumar
Dr. Satish Pundlik Dipankar
Dr. Sangeeta Gupta


--
--
--
Psychiatry


Dr. Sambhu Prasad
Dr. Pankaj Kumar
Dr. Rajeev Ranjan


--
--
--
Pulmonary Medicine & TB


Dr. Deependra Rai
Dr. Saurabh Karmakar
Dr. Somesh Thakur


--
--
--
Radiodiagnosis


Dr. Prem Kumar
Dr. Subhash Kumar
Dr. Pranav Kumar Santhalia
Dr Upasna Sinha
Dr. Rajeev Nayan Priyadarshi


--

--
--
--
Radiotherapy


Dr. Pritanjali Singh


--
Neurology


Dr. Gunjan Kumar


--
Ophthalmology


Dr. Amit Raj
Dr. Gautam Lokdarshi


--
--
Transfusion Medicine & Blood Bank


Dr. Satya Prakash


--
Trauma & Emergency

Dr. Anil Kumar (General Surgery)

Dr. KK Sharma (Neurosurgery)
Dr. Arun Prasad (Pediatrics)

--
--

College of Nursing


Sri. Rathish Nair
Sri. Hansmukh Jain
Sri. Naveen Kumar Sharma
Ms K. Lakshmi Prasanna
Ms Krishnaveni R


--
--
--
--
--
Information technology


Dr. Prem Kumar


--
AYUSH


--


--
Engineering


Er. DK Sinha


--
Pharmacy


--


--
Physiotherapy


--


--